Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydarzenia

Z dniem 1 sierpnia 2020 r. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego powołał Panią Sędzię Annę Apollo i Pana Sędziego Krzysztofa Kanduta na stanowiska wiceprezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na pięcioletnie kadencje.


W związku z publikacją w dniu 6 lutego 2020 r. list poparcia zgłoszenia sędzi Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach Teresy Kurcyusz-Furmanik do Krajowej Rady Sądownictwa, udzielonej m.in. przez ośmiu sędziów orzekających w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach, ponownie informuje się, że organy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, tj. Zgromadzenie Ogólne Sędziów, Kolegium Sądu i Prezes Sądu, nie brały udziału w procedurze związanej z wyborem członków Krajowej Rady Sądownictwa. Zarówno decyzja sędzi Teresy Kurcyusz-Furmanik o kandydowaniu, jak i oświadczenia sędziów o udzieleniu poparcia są wynikiem indywidualnej decyzji tych sędziów.

Stanowisko Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach odnoszące się do zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa zawarte zostało w opublikowanej uchwale Zgromadzenia Ogólnego Sędziów z dnia 28 kwietnia 2017 r., nr 1/2017.


Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów WSA w Gliwicach
DOCuchwała 1-2019 o odstąpieniu od opiniowania kandytatów na stanowisko sędziego.doc
DOCuchwała Zgr.Og. 1-2017.doc

Uchwały Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

DOCuchwała Kolegium 11-2019.doc
 

 

Wersja XML