Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Biuletyn Informacji Publicznej WSA realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. System spełnia wszystkie wymogi formalne, techniczne i standardy bezpieczeństwa określone we wspomnianej ustawie oraz obowiązującym rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.2007.10.68).
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach jest państwową jednostką budżetową, a jego struktura organizacyjna jest unormowana przepisami ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz.U.2021.137).

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, może być udostępniona na wniosek, skierowany do Wydziału Informacji Sądowej, w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

DOCwniosek o udostepnienie informacji publicznej.doc
PDFwniosek o udostepnienie informacji publicznej.pdf

PDFustawa o dostępie do informacji publicznej.pdf

Wersja XML