Elektroniczny Terminarz Posiedzeń (ETP)


Sygnatura
Data posiedzenia od
Data posiedzenia do
Sala rozpraw
Wydział Orzeczniczy
Symbol
Opis
Sortuj po
Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
I
I SA/Gl 148/20
2020-10-28
08:30
sala nr 3
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych; Podatek dochodowy od osób fizycznych


Adam Nita
Katarzyna Stuła-Marcela (spr.)
Anna Tyszkiewicz-Ziętek
Zdjęto z wokandy
I
I SA/Gl 388/20
2020-10-28
09:30
sala nr 3
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Adam Nita
Katarzyna Stuła-Marcela
Anna Tyszkiewicz-Ziętek (spr.)
Zdjęto z wokandy
I
I SA/Gl 179/20
2020-10-28
10:30
sala nr 3
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
6536 - Odmowa wszczęcia postępowania; Odmowa wszczęcia postępowania


Adam Nita
Katarzyna Stuła-Marcela (spr.)
Anna Tyszkiewicz-Ziętek
Zdjęto z wokandy
I
I SAB/Gl 23/20
2020-10-28
12:00
sala nr 3
Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach
658/6110 - Podatek od towarów i usług

Bezczynność organu w sprawie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za luty 2019 r.
Adam Nita (spr.)
Katarzyna Stuła-Marcela
Anna Tyszkiewicz-Ziętek
POSIEDZENIE NIEJAWNE

I
I SA/Gl 608/20
2020-10-28
12:30
sala nr 3
S.K.O. w Katowicach
6115 - Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości za 2020 r.
Adam Nita
Katarzyna Stuła-Marcela
Anna Tyszkiewicz-Ziętek (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE

I
I SA/Gl 652/20
2020-10-28
12:40
sala nr 3
Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
6391/6532 - Sprawy budżetowe jednostek samorządu terytorialnego

Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Dąbrowa Górnicza, a także zakresu kontroli i prawidłowości ich pobrania i wykorzys
Adam Nita
Katarzyna Stuła-Marcela (spr.)
Anna Tyszkiewicz-Ziętek
POSIEDZENIE NIEJAWNE

I
I SA/Gl 772/20
2020-10-28
12:50
sala nr 3
S.K.O. w Katowicach
6117 - Odmowa rozłożenia na raty

Odmowa rozłożenia na raty zaległego podatku od nieruchomości za 2018 r.
Adam Nita
Katarzyna Stuła-Marcela (spr.)
Anna Tyszkiewicz-Ziętek
POSIEDZENIE NIEJAWNE

I
I SA/Gl 517/20
2020-10-28
13:00
sala nr 3
S.K.O. w Katowicach
6539 - Inne; Inne


Adam Nita
Katarzyna Stuła-Marcela
Anna Tyszkiewicz-Ziętek (spr.)
Zdjęto z wokandy
I
I SA/Gl 289/20
2020-10-28
13:45
sala nr 3
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
6536 - Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej; Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej


Adam Nita (spr.)
Katarzyna Stuła-Marcela
Anna Tyszkiewicz-Ziętek
Zdjęto z wokandy
II
II SA/Gl 647/20
2020-10-28
08:30
sala nr 16
S.K.O. w Katowicach
6074 - Inne

Odmowa przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Beata Kalaga-Gajewska (spr.)
Grzegorz Dobrowolski
Artur Żurawik
Zdjęto z wokandy
II
II SA/Gl 837/20
2020-10-28
09:05
sala nr 16
Rada Miasta Jastrzębie - Zdrój
6391/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Beata Kalaga-Gajewska
Grzegorz Dobrowolski (spr.)
Artur Żurawik
Zdjęto z wokandy
II
II SA/Gl 836/20
2020-10-28
09:40
sala nr 16
Rada Miasta Jastrzębie - Zdrój
6391/6150 - Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Beata Kalaga-Gajewska
Grzegorz Dobrowolski
Artur Żurawik (spr.)
Zdjęto z wokandy
II
II SA/Gl 609/20
2020-10-28
10:15
sala nr 16
S.K.O. w Katowicach
6329 - Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny
Beata Kalaga-Gajewska (spr.)
Grzegorz Dobrowolski
Artur Żurawik
Zdjęto z wokandy
II
II SA/Gl 850/20
2020-10-28
10:50
sala nr 16
S.K.O. w Katowicach
6329 - Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne
Beata Kalaga-Gajewska
Grzegorz Dobrowolski (spr.)
Artur Żurawik
Zdjęto z wokandy
II
II SA/Gl 811/20
2020-10-28
11:20
sala nr 16
Rada Gminy w Krzyżanowicach
6391/6033 - Inne

Wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Beata Kalaga-Gajewska
Grzegorz Dobrowolski
Artur Żurawik (spr.)
Zdjęto z wokandy
II
II SA/Gl 661/20
2020-10-28
11:55
sala nr 16
Wojewoda Śląski
6050 - Obowiązek meldunkowy

Wymeldowanie
Beata Kalaga-Gajewska (spr.)
Grzegorz Dobrowolski
Artur Żurawik
Zdjęto z wokandy
II
II SA/Gl 901/20
2020-10-28
12:30
sala nr 16
S.K.O. w Katowicach
6329 - Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne
Beata Kalaga-Gajewska
Grzegorz Dobrowolski (spr.)
Artur Żurawik
Zdjęto z wokandy
II
II SA/Gl 616/20
2020-10-28
12:55
sala nr 16
Prezydent Miasta Katowice
6032 - Inne

Zwrot części opłaty za wydanie karty pojazdu
Beata Kalaga-Gajewska (spr.)
Grzegorz Dobrowolski
Artur Żurawik
Zdjęto z wokandy
II
II SA/Gl 813/20
2020-10-28
13:15
sala nr 16
Prezydent Miasta Katowice
6032 - Inne

Zwrot części opłaty za wydanie karty pojazdu
Beata Kalaga-Gajewska
Grzegorz Dobrowolski (spr.)
Artur Żurawik
Zdjęto z wokandy
II
II SA/Gl 911/20
2020-10-28
13:30
sala nr 16
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach
6099 - Inne

opłata za usługi wodne
Beata Kalaga-Gajewska
Grzegorz Dobrowolski
Artur Żurawik (spr.)
Zdjęto z wokandy
II
II SA/Gl 912/20
2020-10-28
13:45
sala nr 16
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach
6099 - Inne

opłata za usługi wodne
Beata Kalaga-Gajewska
Grzegorz Dobrowolski
Artur Żurawik (spr.)
Zdjęto z wokandy
II
II SA/Gl 913/20
2020-10-28
13:55
sala nr 16
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach
6099 - Inne

opłata za usługi wodne
Beata Kalaga-Gajewska
Grzegorz Dobrowolski
Artur Żurawik (spr.)
Zdjęto z wokandy
II
II SA/Gl 914/20
2020-10-28
14:05
sala nr 16
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach
6099 - Inne

opłata za usługi wodne
Beata Kalaga-Gajewska
Grzegorz Dobrowolski
Artur Żurawik (spr.)
Zdjęto z wokandy
III
III SAB/Gl 116/20
2020-10-28
08:45
sala nr 5
Dyrektor Aresztu Śledczego w Sosnowcu
658/6480 - Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego

informacja publiczna
Barbara Orzepowska-Kyć
Barbara Brandys-Kmiecik
Magdalena Jankiewicz (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE

III
III SA/Gl 411/20
2020-10-28
09:15
sala nr 5
Rada Gminy Gilowice
6391/6269 - Inne; Inne


Barbara Orzepowska-Kyć
Barbara Brandys-Kmiecik (spr.)
Magdalena Jankiewicz
Zdjęto z wokandy
III
III SAB/Gl 145/20
2020-10-28
09:45
sala nr 5
Dyrektor Aresztu Śledczego w Sosnowcu
658/645 - Inne

Wydanie zaświadczenia
Barbara Orzepowska-Kyć
Barbara Brandys-Kmiecik
Magdalena Jankiewicz (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE

III
III SA/Gl 367/20
2020-10-28
10:00
sala nr 5
Rada Miasta Imielin
6391/6269 - Inne; Inne


Barbara Orzepowska-Kyć
Barbara Brandys-Kmiecik (spr.)
Magdalena Jankiewicz
Zdjęto z wokandy
III
III SAB/Gl 146/20
2020-10-28
10:30
sala nr 5
Dyrektor Aresztu Śledczego w Sosnowcu
658/645 - Inne

Wydanie zaświadczenia
Barbara Orzepowska-Kyć
Barbara Brandys-Kmiecik
Magdalena Jankiewicz (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE

III
III SA/Gl 348/20
2020-10-28
10:45
sala nr 5
Rada Miasta Gliwice
6033 - Zajęcie pasa drogowego; Zajęcie pasa drogowego


Barbara Orzepowska-Kyć
Barbara Brandys-Kmiecik (spr.)
Magdalena Jankiewicz
Zdjęto z wokandy
III
III SAB/Gl 160/20
2020-10-28
11:15
sala nr 5
Zarząd Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Sosnowcu.
658/6480 - Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego

Informacja publiczna
Barbara Orzepowska-Kyć
Barbara Brandys-Kmiecik
Magdalena Jankiewicz (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE

III
III SA/Gl 463/20
2020-10-28
11:30
sala nr 5
Komendant Wojew. Policji w Katowicach
6192 - Funkcjonariusze Policji; Funkcjonariusze Policji


Barbara Orzepowska-Kyć (spr.)
Barbara Brandys-Kmiecik
Magdalena Jankiewicz
Zdjęto z wokandy
III
III SA/Gl 365/20
2020-10-28
12:00
sala nr 5
S.K.O. w Częstochowie
6046 - Inne koncesje i zezwolenia; Inne koncesje i zezwolenia


Barbara Orzepowska-Kyć
Barbara Brandys-Kmiecik (spr.)
Magdalena Jankiewicz
Zdjęto z wokandy
III
III SA/Gl 314/20
2020-10-28
12:30
sala nr 5
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6037 - Transport drogowy i przewozy; Transport drogowy i przewozy


Barbara Orzepowska-Kyć (spr.)
Barbara Brandys-Kmiecik
Magdalena Jankiewicz
Zdjęto z wokandy
III
III SA/Gl 532/20
2020-10-28
13:00
sala nr 5
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6111 - Podatek akcyzowy; Podatek akcyzowy


Barbara Orzepowska-Kyć (spr.)
Barbara Brandys-Kmiecik
Magdalena Jankiewicz
Zdjęto z wokandy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-101 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

tel.: 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/