Elektroniczny Terminarz Posiedzeń (ETP)


Sygnatura
Data posiedzenia od
Data posiedzenia do
Sala rozpraw
Wydział Orzeczniczy
Symbol
Opis
Sortuj po
Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
I
I SA/Gl 966/21
2021-09-28
09:00
sala nr 3
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

Podatek od towarów i usług.
Bożena Pindel (spr.)
Dorota Kozłowska
Bożena Suleja-Klimczyk

I
I SA/Gl 501/21
2021-09-28
10:30
sala nr 3
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

Podatek od towarów i usług
Bożena Pindel
Dorota Kozłowska (spr.)
Bożena Suleja-Klimczyk
POSIEDZENIE NIEJAWNE

I
I SA/Gl 502/21
2021-09-28
10:45
sala nr 3
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

Podatek od towarów i usług
Bożena Pindel
Dorota Kozłowska (spr.)
Bożena Suleja-Klimczyk
POSIEDZENIE NIEJAWNE

I
I SA/Gl 752/21
2021-09-28
11:00
sala nr 3
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6110 - Podatek od towarów i usług

Stwierdzenie niedopuszczalności odwołań w sprawie podatku od towarów i usług za marzec, kwiecień i maj 2014 r.
Bożena Pindel
Dorota Kozłowska (spr.)
Bożena Suleja-Klimczyk
POSIEDZENIE NIEJAWNE

I
I SA/Gl 525/21
2021-09-28
11:30
sala nr 3
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

Podatek od towarów i usług
Bożena Pindel
Dorota Kozłowska
Bożena Suleja-Klimczyk (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE

I
I SA/Gl 724/21
2021-09-28
12:00
sala nr 3
Poczta Polska S.A. Centrum Obsługi Finansowej w Katowicach
6537 - Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym
Bożena Pindel
Dorota Kozłowska
Bożena Suleja-Klimczyk (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE

I
I SA/Gl 711/21
2021-09-28
12:15
sala nr 3
Poczta Polska S.A. Centrum Obsługi Finansowej w Katowicach
6537 - Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym
Bożena Pindel
Dorota Kozłowska
Bożena Suleja-Klimczyk (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE

I
I SA/Gl 303/21
2021-09-28
12:30
sala nr 3
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6117 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Bożena Suleja-Klimczyk (spr.)

PUBLIKACJA

I
I SA/Gl 304/21
2021-09-28
12:30
sala nr 3
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6117 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Bożena Suleja-Klimczyk (spr.)

PUBLIKACJA

III
III SA/Gl 557/21
2021-09-28
09:00
sala nr 5
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
6536 - Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej
Małgorzata Herman
Barbara Brandys-Kmiecik
Piotr Pyszny (spr.)

III
III SAB/Gl 101/21
2021-09-28
09:30
sala nr 5
Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach
658/6480 - Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego

Informacja publiczna
Małgorzata Herman
Barbara Brandys-Kmiecik
Piotr Pyszny (spr.)
POSIEDZENIE NIEJAWNE

III
III SA/Gl 588/21
2021-09-28
10:00
sala nr 5
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
6536 - Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej
Małgorzata Herman
Barbara Brandys-Kmiecik
Piotr Pyszny (spr.)

III
III SA/Gl 606/21
2021-09-28
10:20
sala nr 5
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
6536 - Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej
Małgorzata Herman
Barbara Brandys-Kmiecik (spr.)
Piotr Pyszny
POSIEDZENIE NIEJAWNE

III
III SA/Gl 367/21
2021-09-28
10:40
sala nr 5
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
6536 - Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej
Małgorzata Herman (spr.)
Barbara Brandys-Kmiecik
Piotr Pyszny

III
III SA/Gl 452/21
2021-09-28
11:10
sala nr 5
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
6536 - Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej
Małgorzata Herman
Barbara Brandys-Kmiecik (spr.)
Piotr Pyszny

III
III SA/Gl 584/21
2021-09-28
11:30
sala nr 5
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
6536 - Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej
Małgorzata Herman
Barbara Brandys-Kmiecik (spr.)
Piotr Pyszny
POSIEDZENIE NIEJAWNE

III
III SA/Gl 580/21
2021-09-28
11:50
sala nr 5
S.K.O. w Katowicach
6532 - Sprawy budżetowe jednostek samorządu terytorialnego

Odmowa dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Małgorzata Herman
Barbara Brandys-Kmiecik
Piotr Pyszny (spr.)

III
III SA/Gl 360/21
2021-09-28
12:20
sala nr 5
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna
Małgorzata Herman (spr.)
Barbara Brandys-Kmiecik
Piotr Pyszny

III
III SA/Gl 373/21
2021-09-28
12:50
sala nr 5
Rektor Politechniki Częstochowskiej
6149 - Stypendium naukowe

Odmowa przyznania stypendium
Małgorzata Herman (spr.)
Barbara Brandys-Kmiecik
Piotr Pyszny

III
III SA/Gl 496/21
2021-09-28
13:20
sala nr 5
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna
Małgorzata Herman
Barbara Brandys-Kmiecik (spr.)
Piotr Pyszny

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-100 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2

tel.: 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/