Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zbędne i zużyte składniki majątku

Działając na podstawie § 38 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa   (Dz.U. 2017 poz. 729), informuję że na podstawie wniosku Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, dokonane zostało przekazanie samochodu osobowego Volkswagen PASSAT.  Samochód został przekazany na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego przekazania składnika mienia ruchomego Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w dniu 29 maja 2019 r.


Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego spososbu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa   (Dz.U. 2017 poz. 729) Sąd informuje, że posiada zbędny składnik rzeczowy majątku ruchomego, w postaci samochodu osobowego
PDF20190430-informacja o zbędnym skladniku majatku ruchomego.pdf


Działając na podstawie § 39 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa   (Dz.U. 2017 poz. 729), informuje, że na podstawie umowy darowizny zawartej 17.04.2018 r. dokonana została darowizna 10 sztuk monitorów LCD17 Samsung w stanie technicznym dobrym,  na rzecz Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gliwice.  


Gliwice, 22 lutego 2018 r. 


Informacja o środkach, które nie nadają się do użytkowania ze sprzętem używanym w Sądzie oraz środków, które posiadają wady i uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona


Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego spososbu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa   (Dz.U. 2017 poz. 729), Sąd informuje, że posiada następujące o środkach, które nie nadają się do użytkowania ze sprzętem używanym w Sądzie oraz środków, które posiadają wady I uszkodzenai, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona PDF20180222-tabela.pdf.

Jednocześnie informuję, że wnioski o zakup lub przekazanie wskazanych środków można składać w terminie 7 dni od dnia ukazania się informacji.

 

Wersja XML

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2
44-101 Gliwice
tel. 32 238 98 30
fax
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 1448560
w tym miesiącu: 5609
dzisiaj: 17

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1