Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

W sekretariatach sądowych Sądów administracyjnych prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne: repertoria; zbiory: wokand, wydanych orzeczeń itp.; skorowidze alfabetyczno- numerowe; księgi pomocnicze (wykazy, kontrolki). W repertorium SA wpisuje się sprawy wszczęte na skutek skarg na decyzje administracyjne, postanowienia i inne akty lub czynności podlegające zaskarżeniu do sądu administracyjnego, wniosków o wymierzenie grzywny czy środka w celu wykonania orzeczenia sądu oraz sprawy o wznowienie postępowania. W repertorium SAB wpisuje się sprawy wszczęte na skutek skarg na bezczynność organów administracji publicznej lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez te organy oraz sprawy wszczęte na skutek skarg o wznowienie postępowania w tych sprawach. W repertorium SO wpisuje się sprawy pozostałe.

Wersja XML