Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sto lat sądownictwa administracyjnego w województwie śląskim

      W dniu 6 września 2022 r. na Uniwersytecie Śląskim odbędzie się uroczystość, która stanowić będzie podsumowanie obchodów jubileuszu 100. rocznicy utworzenia sądownictwa administracyjnego w województwie śląskim. Uroczystość otworzy Prezes WSA w Gliwicach sędzia NSA Leszek Kiermaszek. Następnie głos zabiorą: Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Ryszard Koziołek oraz Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. UŁ dr hab. Jacek Chlebny. Wykład na temat roli sądownictwa administracyjnego w umacnianiu państwa prawa wygłosi Prezes WSA w Gliwicach w latach 2001-2013 sędzia NSA w stanie spoczynku prof. dr hab. Ryszard Mikosz. 

    

      Z okazji 100. rocznicy powstania sądownictwa administracyjnego w województwie śląskim została wydana księga pamiątkowa. W publikacji przypomniano początki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, czasy jego organizowania i pierwszych miesięcy działalności. Tym zagadnieniom poświęcona została pierwsza część księgi. W części drugiej zebrano teksty przedstawicieli nauki i praktyki sądownictwa administracyjnego. Artykuły dotyczą wybranych kwestii współczesnego sądownictwa administracyjnego, koncentrując się na jego roli w umacnianiu państwa prawa.

Brak opisu obrazka

 

 

      W ramach obchodów 100-lecia sądownictwa administracyjnego w województwie, pierwotnie planowane w 2020 r. i dwukrotnie przełożone z powodu pandemii, w dniach 11 - 13 maja 2022 r., odbyło się polsko-niemieckie spotkanie robocze sędziów orzekających w sprawach administracyjnych i finansowych. Zostało ono przeprowadzone w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Posiedzenia robocze prowadzone były w językach polskim i niemieckim, przy wykorzystaniu tłumacza symultanicznego. W spotkaniu roboczym uczestniczyło pięciu sędziów Sądu Finansowego dla Berlina i Brandenburgii w Chocieburzu (Cottbus) z Prezesem Prof. dr Thomasem Stapperfendem, trzech sędziów Saksońskiego Wyższego Sądu Administracyjnego w Budziszynie (Bautzen) na czele z Prezesem tego Sądu Susanne Dahlke-Piel i czterech sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z Prezesem Ireneuszem Dukielem. W każdym z trzech posiedzeń roboczych uczestniczyło także po kilku sędziów tutejszego Sądu. Sędziowie każdego z sądów przygotowali wcześniej uzgodnione wystąpienia obejmujące zagadnienia procesowe i materialnoprawne, do nich przygotowane zostały koreferaty, odpowiednio polskie i niemieckie. Stanowiło to dobrą okazję do przeprowadzenia rzeczowej dyskusji i porównania orzecznictwa w obu krajach przy rozpoznawaniu podobnych spraw (np. z zakresu realizacji inwestycji przesyłowych i drogowych, podatku od towaru i usług). 

 

 

PDFBROSZURA INFORMACYJNA.pdf
 

 

Wersja XML