Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawy rozpoznane na posiedzeniach niejawnych w składzie trzech sędziów

Informacja o orzeczeniach wydanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach na posiedzeniach niejawnych w składzie trzech sędziów:

27 października 2020 r. : I SA/Gl 169/20, I SA/Gl 575/20, I SA/Gl 596/20, II SA/Gl 748/20, III SA/Gl 344/20, III SA/Gl 454/20, III SA/Gl 498/20, III SAB/Gl 118/20, III SAB/176/20;
 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML