Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawy rozpoznane na posiedzeniach niejawnych w trybie uproszczonym po 16 marca 2020 r.

Informacja o orzeczeniach wydanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach na posiedzeniach niejawnych w trybie uproszczonym:

17 marca 2020 r.
: I SA/Gl 1696/19, I SA/Gl 1697/19, II SAB/Gl 126/19, III SA/Gl 970/19, III SAB/Gl 311/19, III SAB/Gl 1/20, III SAB/Gl 317/19;
18 marca 2020 r. : I SAB/Gl 28/19, I SA/Gl 1687/19, I SA/Gl 1691/19, I SA/Gl 1698/19, II SA/Gl 1644/19, III SA/Gl 1127/19, III SA/Gl 10/20, III SAB/Gl 13/20, III SAB/Gl 37/20, III SAB/Gl 38/20, III SAB/Gl 308/19;
19 marca 2020 r. : I SA/Gl 1395/19, I SA/Gl 1520/19, I SA/Gl 1531/19;
20 marca 2020 r. : II SA/Gl 965/19, II SA/Gl 966/19, II SA/Gl 41/20, II SA/Gl 42/20, II SA/Gl 43/20, II SAB/Gl 3/20;
24 marca 2020 r. : III SA/Gl 111/20, III SAB/Gl 5/20, III SAB/Gl 309/19;
25 marca 2020 r. : I SA/Gl 987/19, I SA/Gl 1164/19, I SA/Gl 1633/19, I SA/Gl 1658/19, I SA/Gl 1702/19, I SA/Gl 24/20, I SA/Gl 104/20, II SA/Gl 99/20, II SA/Gl 100/20, II SA/Gl 101/20, II SA/Gl 161/20, II SA/Gl 176/20, II SA/Gl 185/20, II SA/Gl 194/20, III SAB/Gl 29/20, III SAB/Gl 271/20;
20 kwietnia 2020 r. : III SAB/Gl 15/20, III SAB/Gl 22/20, III SAB/Gl 27/20, III SAB/Gl 32/20, III SAB/Gl 45/20, III SAB/Gl 56/20;
21 kwietnia 2020 r. : I SA/Gl 740/19, I SA/Gl 906/19, I SA/Gl 1644/19, I SA/Gl 1750/19, I SA/Gl 87/20, I SA/Gl 90/20;
22 kwietnia 2020 r. : I SA/Gl 1542/19, I SA/Gl 1613/19, I SA/Gl 1654/19, I SA/Gl 1732/19, I SA/Gl 1752/20, I SA/Gl 12/20, I SA/Gl 20/20, I SA/Gl 96/20, I SAB/Gl 31/19, I SAB/Gl 32/19, II SA/Gl 1392/19, II SA/Gl 2/20, II SA/Gl 3/20, II SA/Gl 5/20, II SA/Gl 89/20, II SA/Gl 129/20, III SA/Gl 234/20, II SAB/Gl 125/19, III SAB/Gl 12/20, II SAB/Gl 14/20;
23 kwietnia 2020 r. : I SA/Gl 753/19, I SA/Gl 1576/19, I SA/Gl 1672/17, I SA/Gl 1684/19, I SA/Gl 1685/19, I SA/Gl 1686/19, I SA/Gl 1755/19, I SA/Gl 122/20, I SA/Gl 122/20, II SA/Gl 1476/19, II SA/Gl 1503/19, II SA/Gl 1504/19, II SA/Gl 1679/19, II SA/Gl 9/20, II SA/Gl 58/20, II SA/Gl 160/20, II SAB/Gl 127/19, II SAB/Gl 128/19, II SAB/Gl 129/19, II SAB/Gl 130/19, II SAB/Gl 5/20, II SAB/Gl 9/20;
24 kwietnia 2020 r. : II SA/Gl 1519/19, II SA/Gl 1671/19, II SA/Gl 1693/19, II SA/Gl 118/20, II SA/Gl 192/20, II SAB/Gl 87/19, II SAB/Gl 122/19, II SAB/Gl 6/20;
27 kwietnia 2020 r. : III SA/Gl 91/20, III SAB/Gl 17/20, III SAB/Gl 20/20, III SAB/Gl 55/20, III SAB/Gl 76/20;
28 kwietnia 2020 r. : I SA/Gl 1110/19, I SA/Gl 1374/19, I SA/Gl 1529/19, I SA/Gl 1530/19, I SA/Gl 1569/19, I SA/Gl 1579/19, I SAGl 1692/19, I SA/Gl 1705/19;
29 kwietnia 2020 r. : I SA/Gl 1417/19, I SA/Gl 1418/19, I SA/Gl 1670/19, I SA/Gl 1735/19, I SA/Gl 56/20, I SA/Gl 126/20, I SA/Gl 163/20, I SA/Gl 188/20, II SA/Gl 616/19, II SA/Gl 111/20, II SA/Gl 265/20, II SAB/Gl 4/20;
5 maja 2020 r. : III SA/Gl 977/19, III SA/Gl 131/20, III SAB/Gl 42/20;
6 maja 2020 r. : III SA/Gl 121/20, III SAB/Gl 43/20;
11 maja 2020 r. : III SA/Gl 784/19, III SAB/Gl 310/19, III SAB/Gl 14/20, III SAB/Gl 77/20;
12 maja 2020 r. : I SA/Gl 1526/19, I SA/Gl 174/20, I SA/Gl 175/20, I SA/Gl 197/20;
13 maja 2020 r. : I SA/Gl 1637/19, I SA/Gl 1689/19, I SA/Gl 1700/19, I SA/Gl 1713/19, I SA/Gl 46/20, I SA/Gl 52/20, I SA/Gl 182/20;
14 maja 2020 r. : I SA/Gl 1753/19, I SA/Gl 1754/19, I SA/Gl 82/20, I SA/Gl 228/20, I SA/Gl 276/20, I SA/Gl 277/20, I SA/Gl 327/20;
19 maja 2020 r. : I SA/Gl 1745/19, I SA/Gl 6/20, I SA/Gl 86/20, I SA/Gl 298/20, I SA/Gl 443/20, I SAB/Gl 29/19, I SAB/Gl 30/19, III SAB/Gl 34/20, III SAB/Gl 41/20;
20 maja 2020 r. : I SA/Gl 1662/19, I SA/Gl 1663/19, I SA/Gl 1746/19, I SA/Gl 3/20, I SA/Gl 195/20, I SA/Gl 444/20, II SA/Gl 154/20, II SA/Gl 224/20;
22 maja 2020 r. : II SA/Gl 174/20;
26 maja 2020 r. : I SA/Gl 1660/19, I SA/Gl 129/20, I SA/Gl 523/20, I SA/Gl 524/20, I SA/Gl 528/20, I SAB/Gl 2/20, III SAB/Gl 313/19;
27 maja 2020 r. : I SA/Gl 196/20, I SA/Gl 350/20, I SA/Gl 530/20, I SA/Gl 531/20, II SA/Gl 1520/19, II SA/Gl 212/20, II SA/Gl 213/20, II SA/Gl 232/20, II SAB/Gl 15/20, III SAB/Gl 61/20, III SAB/Gl 70/20, III SAB/Gl 81/20; 
28 maja 2020 r. : I SA/Gl 33/20;
29 maja 2020 r. : II SA/Gl 63/20, II SA/Gl 127/20, II SA/Gl 269/20, II SA/Gl 307/20;
2 czerwca 2020 r. : I SA/Gl 273/20, I SA/Gl 375/20, I SA/Gl 521/20, III SAB/Gl 35/20, III SAB/Gl 74/20;
3 czerwca 2020 r. : I SA/Gl 354/20,  I SA/Gl 378/20, I SA/Gl 390/20;
4 czerwca 2020 r. : I SA/Gl 282/20, I SA/Gl 520/20;
8 czerwca 2020 r. : II SA/Gl 175/20, II SA/Gl 584/20, II SA/Gl 585/20;
9 czerwca 2020 r. : III SAB/Gl 48/20, III SAB/Gl 62/20, III SAB/Gl 63/20;
10 czerwca 2020 r. : II SA/Gl 1376/19, II SA/Gl 400/20, II SA/Gl 590/20, II SA/Gl 591/20;
15 czerwca 2020 r. : II SA/Gl 327/20, II SA/Gl 436/20, II SA/Gl 437/20;
16 czerwca 2020 r. : I SA/Gl 1586/19, III SAB/Gl 39/20, III SAB/Gl 59/20;
17 czerwca 2020 r. : I SA/Gl 1744/19, II SA/Gl 7/20;
18 czerwca 2020 r. : I SA/Gl 131/20;
19 czerwca 2020 r. : II SA/Gl 1397/19;
22 czerwca 2020 r. : I SA/Gl 35/20, II SA/Gl 166/20;
23 czerwca 2020 r. : I SA/Gl 1729/19, I SA/Gl 299/20, III SA/Gl 245/20, III SAB/Gl 69/20, III SAB/Gl 93/20;
24 czerwca 2020 r. : II SA/Gl 651/20, III SAB/Gl 82/20;
25 czerwca 2020 r. : I SA/Gl 1551/19, I SA/Gl 1738/19, I SAB/Gl 18/20, III SA/Gl 48/20, III SA/Gl 49/20, III SA/Gl 140/20, III SAB/Gl 83/20; 
26 czerwca 2020 r. : II SAB/Gl 25/20, II SAB/Gl 28/20;
29 czerwca 2020 r. : I SA/Gl 36/20, I SA/Gl 569/20, II SA/Gl 351/20;
1 lipca 2020 r. : III SA/Gl 241/20;
2 lipca 2020 r. : I SA/Gl 330/20, I SA/Gl 459/20, I SA/Gl 460/20;
6 lipca 2020 r. : I SA/Gl 461/20, I SA/Gl 462/20, I SA/Gl 463/20;
7 lipca 2020 r. : I SA/Gl 331/20, I SAB/Gl 16/20, III SA/Gl 1159/19, III SA/Gl 1160/19, III SAB/Gl 79/20, III SAB/Gl 80/20;
8 lipca 2020 r. : II SAB/Gl 17/20, II SAB/Gl 30/20;
9 lipca 2020 r. : I SA/Gl 361/20, I SA/Gl 386/20, III SA/Gl 924/19, III SA/Gl 61/20, III SAB/Gl 12/20, III SAB/Gl 75/20, III SAB/Gl 89/20, III SAB/Gl 101/20, III SAB/Gl 102/20, III SAB/Gl 106/20, III SAB/Gl 107/20;
10 lipca 2020 r. : II SA/Gl 343/20, II SA/Gl 404/20, II SA/Gl 652/20;
13 lipca 2020 r. : I SA/Gl 1517/19, I SA/Gl 159/20, I SA/Gl 332/20, I SA/Gl 377/20, II SA/Gl 434/20, II SA/Gl 582/20, II SA/Gl 735/20, II SAB/Gl 24/20;
14 lipca 2020 r. : I SA/Gl 1463/19, I SA/Gl 1553/19, I SA/Gl 373/20, I SA/Gl 405/20;
15 lipca 2020 r. : II SA/Gl 676/20, III SA/Gl 972/19, III SA/Gl 1069/19, III SA/Gl 92/20, III SA/Gl 150/20, III SA/Gl 165/20, III SA/Gl 204/20, III SA/Gl 277/20, III SA/Gl 357/20, III SAB/Gl 114/20;
16 lipca 2020 r. : I SA/Gl 154/20, I SA/Gl 572/20, I SA/Gl 635/20;
17 lipca 2020 r. : II SA/Gl 1399/19, II SA/Gl 357/20, II SA/Gl 473/20, II SAB/Gl 23/20;
20 lipca 2020 r. : I SA/Gl 135/20, I SA/Gl 384/20, I SA/Gl 716/20, II SA/Gl 618/20, III SAB/Gl 124/20;
21 lipca 2020 r. : II SAB/Gl 95/20;
22 lipca 2020 r. : II SA/Gl 845/19, II SA/Gl 163/20, II SA/Gl 358/20, III SAB/Gl 64/20, III SAB/Gl 84/20, III SAB/Gl 92/20, III SAB/Gl 94/20;
23 lipca 2020 r. : I SA/Gl 75/20, I SA/Gl 187/20, I SA/Gl 296/20, I SAB/Gl 3/20;
24 lipca 2020 r. : III SAB/Gl 318/19, III SAB/Gl 85/20, III SAB/Gl 86/20, III SAB/Gl 97/20, III SAB/Gl 105/20, III SAB/Gl 113/20; 
27 lipca 2020 r. : I SA/Gl 1649/19, I SA/Gl 379/20, I SA/Gl 692/20, II SA/Gl 732/20, III SA/Gl 205/20, III SA/Gl 221/20, III SA/Gl 319/20, III SAB/Gl 128/20;
28 lipca 2020 r. : I SA/Gl 71/19, I SA/Gl 393/20, I SA/Gl 636/20, III SA/Gl 1132/19, III SA/Gl 179/20, III SAB/Gl 90/20;
30 lipca 2020 r. : I SA/Gl 204/20, I SA/Gl 306/20, I SA/Gl 756/20, III SAB/Gl 99/20;
31 lipca 2020 r. : I SA/Gl 72/19, I SA/Gl 283/20, I SA/Gl 571/20;
3 sierpnia 2020 r. : I SA/Gl 783/19, I SA/Gl 1027/19, II SA/Gl 373/20, II SA/Gl 655/20;
4 sierpnia 2020 r. : I SA/Gl 1525/19, I SA/Gl 456/20, III SA/Gl 57/20, III SA/Gl 58/20, III SA/Gl 81/20;
5 sierpnia 2020 r. : II SA/Gl 531/20, II SA/Gl 634/20, III SA/Gl 226/20, III SAB/Gl 110/20;
6 sierpnia 2020 r. : I SA/Gl 1528/19, I SA/Gl 323/20, I SA/Gl 324/20, I SA/Gl 328/20, I SA/Gl 547/20, III SAB/Gl 123/20;
10 sierpnia 2020 r. : I SA/Gl 1565/19, I SA/Gl 128/20, I SA/Gl 183/20, I SA/Gl 184/20, I SA/Gl 579/20, II SAB/Gl 22/20;
11 sierpnia 2020 r. : I SA/Gl 1560/19, I SA/Gl 38/20, I SA/Gl 337/20, I SA/Gl 695/20;
12 sierpnia 2020 r. : II SA/Gl 820/20, III SAB/Gl 100/20;
13 sierpnia 2020 r. : I SA/Gl 570/20, III SA/Gl 224/20, III SAB/Gl 126/20;

 

 

 

 

 

 

Wersja XML