Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniach publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu na dostawę kompaktowego urządzenia rentgenowskiego do prześwietlania bagaży i paczek dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Do czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).

Ogłoszenie przetargowe zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji zamówienia.

Oferty należy złożyć do dnia 12 lipca 2021 do godziny 1100 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 20, faksem na numer 32 3321396, bądź mailem na adres

Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.
 

PDFSpecyfikacja zamówienia.pdf
DOCXZałącznik Prześwietlarka-formularz ofertowy.docx
PDFOdpowiedź na pytania.pdf


PDFPlan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021.pdf


Adm/233/1/2020

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
PDF20201126-Poczta-Ogłoszenie.pdf
PDF20201126-Poczta-SIWZ.pdf
DOC20201126-SIWZ-Usługi-Pocztowe.doc
PDFWyjaśnienie treści SIWZ.pdf
PDFZmiana treści SIWZ.pdf
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
PDFPowiadomienie o wyniku postępowania.pdf


Adm/26/2/20

Ochrona osób i mienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
PDF1-Ogłoszenie.pdf
PDF2-Specyfikacjia Istotych Warunków Zamówienia.pdf
PDF3-Załączniki od 1-4.pdf
DOC4-Zał. 1 do SIWZ.doc
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
PDFPowiadomienie o wyniku postępowania.pdf

Wersja XML