Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Majątek i efektywność energetyczna

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach dysponuje majątkiem w skład, którego wchodzą:


Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach informuje, że stosuje następujące środki poprawy efektywności energetycznej:

  1. wymienia eksploatowane urządzenia, instalacje lub pojazdy na urządzenia, instalacje lub pojazdy charakteryzujące się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji,
  2. sporządził audyt energetyczny budynku będącego siedzibą Sądu.
Wersja XML