Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje dotyczące przetwarzania danych

PDFinformacja dotycząca przetwarzania danych w ramach toczących się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach postępowań sądowych.pdf

PDFinformacja dotycząca przetwarzania danych w ramach rozpatrywania wniosków i skarg oraz petycji.pdf

PDFinformacja dotycząca przetwarzania danych w ramach rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej.pdf

PDFinformacja dotycząca przetwarzania danych w ramach monitoringu wizyjnego stosowanego w WSA w Gliwicach.pdf

Wersja XML