Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje o Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym

Komunikat w związku z
rozprzestrzenianiem się w Polsce
wirusa SARS-CoV-2

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa, a także w nawiązaniu do działań zapobiegawczych podejmowanych przez władze państwowe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach informuje, że:

1.  Rozprawy Sądu zostały zniesione do odwołania; Sąd kontynuuje jednak działalność orzeczniczą w trybie rozpoznawania spraw na posiedzeniach niejawnych, głównie w sprawach pilnych.
W związku z obecną sytuacją epidemiczną i niewyznaczaniem rozpraw, istnieje możliwość rozpoznania sprawy przez sąd na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym. Warunkiem jest jednak zgłoszenie wniosku o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym. W sytuacji, gdy żadna z pozostałych stron w terminie czternastu dni od zawiadomienia o złożeniu wniosku nie zażąda przeprowadzenia rozprawy, wówczas sąd może rozpoznać sprawę w tym trybie na posiedzeniu niejawnym.

2.  Nie jest możliwe osobiste uzyskiwanie informacji w sekretariacie informacji o sprawach i przeglądanie akt w czytelni Sądu;

3.  Przyjmuje się korespondencję (pisma, listy, paczki, itp.) tylko od operatorów pocztowych, ograniczono wysyłanie korespondencji sądowej do spraw wyjątkowych;

4.  Istnieje możliwość dokonywania niektórych czynności bez konieczności osobistego stawiennictwa w sądzie; dostęp do akt sprawy sądowoadministracyjnej możliwy jest online za pośrednictwem portalu PASSA (szczegółowa instrukcja obsługi dostępna jest na w Biuletynie Informacji Publicznej WSA w Gliwicach w zakładce Kontakt – Elektroniczna komunikacja z sądem, dostęp do akt sądowych online), po uprzednim złożeniu wniosku, zaś informacje o sprawach udzielane są pod numerem telefonu 32 238 98 30 bądź w formie elektronicznej (e-PAUP, a także e-mail: , );

5.  O treści wydanego orzeczenia oraz o przysługujących stronie uprawnieniach w tym związanych z możliwością jego zaskarżenia można uzyskać informację poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 32 238 98 30; istnieje także możliwość przesłania - na wniosek strony po uprzednim zweryfikowaniu jej tożsamości - orzeczenia w postaci elektronicznej, kierując to orzeczenie na wskazany przez stronę adres poczty elektronicznej;

6.  Opłaty sądowe należy uiszczać wyłącznie za pomocą przelewów bankowych lub wpłat na poczcie na rachunek bankowy: NBP O/O Katowice nr 23 1010 1212 3056 8422 3100 0000; przyjmowanie gotówki w kasie Sądu zostaje wstrzymane do odwołania.

7.  Wstrzymano przyjmowanie interesantów przez kierownictwo Sądu;

8.  Każda osoba wchodząca do Sądu ma obowiązek:
     - 
korzystania ze środków dezynfekujących znajdujących się przy wejściu do budynku Sądu,
     - poddać się bezkontaktowemu pomiarowi temperatury ciała,
     - używać maseczkę i rękawiczki ochronne wydawane przez pracowników ochrony;

9.  Osoby z temperaturą powyżej 37 stopni C nie mogą wejść do budynku Sądu.

 

Komunikat opracowany został na podstawie:
-
PDFzarządzenie nr 7 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa Covid-19.pdf;
- PDFzarządzenia nr 11 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia pracy sądu w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii.pdfWojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-100 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2
tel. 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach

Godziny urzędowania Sądu:
Poniedziałek - Piątek 7.00-15.00


NIP 631 10 78 875
REGON 278160946
Rachunek bankowy: NBP O/O Katowice
nr 23101012123056842231000000
(IBAN) PL23101012123056842231000000 SWIFT/BIC NBPLPLPW

 

Wersja XML